Første behandling

Efter endt undersøgelse vil kiropraktoren lave en vurdering af dit problem…

Den første behandling

Kiropraktoren indleder behandlingen med en samtale om patientens sygehistorie. Der foretages efterfølgende en grundig ortopædisk, neurologisk og biomekanisk (bevægelses) undersøgelse. Såfremt det skønnes nødvendigt vil der blive taget røntgenbilleder af det berørte område.

Efter endt undersøgelse vil kiropraktoren lave en vurdering er problemet, stille en diagnose og udarbejde en behandlingsplan, hvorefter den første behandling gives.

Ved efterfølgende behandling vil kiropraktoren, hvis det er nødvendigt, have udarbejdet et program med øvelser og råd samt vejledning i, hvorledes man undgår tilbagefald, og hvordan man kan genopbygge en optimal helbredstilstand.

Helingsprocessen / forløbet

Behandlingsforløbet er som helhed afhængig af en række faktorer, der kan påvirke helingsprocessen, f.eks. hvordan du blev skadet, hvor længe du har haft ondt, din alder, dit køn, evt. andre sygdomme, tidligere skader og din arbejdssituation.