Patientsikkerhed

Utilsigtet hændelse:

Hos Kiropraktorerne Irbo har vi altid fokus på patientsikkerhed. Vi vil derfor altid indgive en rapport hvis vi oplever en utilsigtet hændelse i eget arbejde eller får kendskab til det hos andre sundhedsprofessionelle.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der kan medføre eller har medført skade og som ikke skyldes det aktuelle problem som du behandles for.
Som patient kan du også selv indrapportere en utilsigtet hændelse opstået før, under eller efter behandlingen hos en autoriseret sundhedsperson. Du kan læse mere herom og lave din indrapportering via Dansk Patient Sikkerheds Database DPSD.

 

Patienterstatningen:

Såfremt du mener, at du er berettiget til økonomisk kompensation som følge af den behandling du har modtaget kan du melde det til Patienterstatningen. Bemærk, at du kun kan få erstatning for en skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og eventuelle tab, der skyldes det problem du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Du kan også kun få erstatning, hvis det samlede erstatningsbeløb overstiger 10.000 kr. Læs mere på www.patienterstatningen.dk.

 

Hvis der nærmere er tale om, at du vil klage over selve behandlingsforløbet (dvs. skyldsspørgsmål) kan du melde det til Patientombuddet, som netop er blevet lagt sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om klagemulighederne her

Webdesign: Søgemedier A/S | Cookiepolitik
Top